Dronrijp

Dronrijp

Dronrijp is een dorpje in de provincie Friesland. Dronrijp telt ongeveer 3500 inwoners.

Een deel van Dronrijp is een beschermd dorpsgezicht, een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland. Verder zijn er in het dorp enkele tientallen rijksmonumenten. Nabij het dorp staat een drietal poldermolens: De Poelen (1850), Kingmatille (1870) en de Hatsumermolen (1878).

Dronrijp heeft als netnummer 0517

Kijk voor meer informatie over dit dorp op de website van Dronrijp

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.