Netnummer 0515

Netnummer 0515

Bent u op zoek naar informatie over het netnummer 0515? Onderstaande plaatsen hebben 0515 als netnummer voor het telefoonnummer. Wanneer u buiten uw eigen regio belt dient u dit netnummer te gebruiken.

Abbega
Allingawier
Blauwhuis
Bolsward
Boazum
Cornwerd
Dedgum
Folsgare
Ferwoude
Gauw
Greonterp
Hartwerd
Hinnaard
Heeg
Hichtum
Hidaard
Hommerts
Hieslum
Idzega
Loenga
Nijhuizum
Nijland
Oudega gem wymbritserad
Offingawier
Oosthem
Oppenhuizen
Piaam
Sandfirden
Sibrandabuorren
Tjerkwerd
Tersoal
Uitwellingerga
Workum
Wommels
Wolsum
Westhem
Ysbrechtum
IJlst
Burgwerd
Dearsum
Iens
Exmorra
Gaastmeer
Goenga
Gaast
Idsegahuizum
Itens
Jutrijp
Kubaard
Lytsewierrum
Makkum fr
Easterein
Parrega
Rien
Reahus
Scharnegoutum
Sneek
Tjalhuizum
Tirns

netnummer 0515

Netnummer.net is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie.
Wilt u meer weten over de geschiedenis van netnummers? Kijk dan hier.
Netnummer is onderdeel van PABU-ID
[ad#co-2]

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.